06 - 40 80 60 73 [email protected]
Beste website bezoeker 
 
Dank dat u de website van Hartegroet Uitvaartverzorging bezoekt. 
Vanaf 2021 ben ik woonachtig in het zuiden van het land. Hierdoor kan ik niet direct meer tot uw 
beschikking staan. 
 
Mijn nauwe samenwerking met van de Weerd Uitvaartzorg blijft voortbestaan. Indien u mij als uw 
persoonlijke uitvaartverzorger wilt,  behoort dit nog steeds tot de mogelijkheden. 
 
U kunt dit aangeven bij het melden van overlijden. Wij gaan dan samen kijken wat de mogelijkheden 
zijn. Op deze manier blijf ik betrokken bij Hartegroet Uitvaartverzorging en kan ik u adviseren en 
begeleiden bij de uitvoering van een waardevol afscheid. 
 
Met een hartelijke groet, 
Ina van Meenen 

Hartegroet Uitvaartverzorging

 

Hartegroet Uitvaartverzorging helpt mensen tijdens de laatste levensfase of direct na een overlijden bij vragen over en het organiseren van een uitvaart. Dit doen wij op een open, warme en toegankelijke wijze. Ina van Meenen is eigenaar van Hartegroet Uitvaartverzorging. Zij is geboren en getogen in Elst (Utrecht) en een bekend gezicht in de regio Elst, Rhenen, Amerongen en Leersum. Hartegroet Uitvaartverzorging verzorgt  een uitvaart op maat waarin uw wensen centraal staan.


Waarom Hartegroet Uitvaartverzorging?

  • Persoonlijk en dichtbij
  • Tijd en aandacht
  • Meedenken met het vormgeven van de uitvaart voor een warme herinnering
  • Buiten de geijkte paden durven denken
  • Openheid en oprechtheid
  • Respectvol en transparant

Begraven

De dienst voorafgaande aan de begrafenis  kan worden gehouden in een kerk of de aula van de begraafplaats (indien aanwezig). Het is ook mogelijk om voor de afscheidsdienst een andere gewenste locatie te gebruiken.

Cremeren

Het cremeren gebeurt bijna altijd onmiddellijk na de dienst in de aula. Vaak is  het mogelijk met een paar naasten mee te gaan naar de ruimte waar de overledene wordt gecremeerd om de overledene tot het laatst toe te begeleiden.

Natuurbegraafplaats

Het komt steeds vaker voor dat mensen begraven willen worden in de vrije natuur. In Nederland worden steeds meer natuurgebieden opengesteld voor natuurlijk begraven.

Na de uitvaart

Na de uitvaart begint voor de meeste nabestaanden de rouwverwerking pas echt. Wij bepalen samen met u twee momenten waarop wij bij u langskomen om samen terug te kijken op de afgelopen periode en de bijzondere dag van het afscheid

 

 

Hartegroet Uitvaartverzorging is opgericht door Ina van Meenen. Zij is geboren en getogen in Elst (Utrecht) en is voor velen een bekend gezicht in de regio Elst, Rhenen, Amerongen en Leersum.

Toen Ina voor een nieuwe keuze in haar leven stond besloot zij om Hartegroet Uitvaartverzorging op te richten vanuit de wens iets te kunnen betekenen voor mensen uit de regio waar ze zelf met veel plezier woont. Ina van Meenen is gediplomeerd uitvaartverzorger en staat bekend om haar open en vriendelijke karakter en organisatietalent.


Afscheid is net zo persoonlijk als iemands leven

Bij Hartegroet Uitvaartverzorging staan wij dag en nacht voor u klaar. Bij het overlijden van een dierbare wilt u graag respectvol, persoonlijk en oprecht worden geholpen. Door te luisteren naar de wensen, zorgen wij voor een uitvaart op maat en neemt u afscheid zoals u dat wilt. Want een uitvaart is net zo persoonlijk als iemands leven.

Uitvaarten in de regio Elst, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug

Hartegroet Uitvaartverzorging is gevestigd in Elst (Utrecht) en heeft hierdoor een sterke regionale binding met Elst, Rhenen, Amerongen en Leersum maar uiteraard zijn wij ook inzetbaar in de rest van Nederland.

 

Hartegroet staat voor Respectvol – Persoonlijk – Betrokken
Ina en haar team van Hartegroet Uitvaartverzorging werkt volgens drie principes:

Respectvol
De wensen van de overledene en de nabestaanden staan voor ons centraal. Wij zullen er alles aan doen u te helpen deze wensen te realiseren. Ook binnen de financiële mogelijkheden die er zijn, waarin een juiste verhouding van prijs en kwaliteit gewaarborgd is.

Persoonlijk
Omdat wij u, indien gewenst, dagelijkse bezoeken en tijdens persoonlijke contacten met u overleggen over het invullen van de uitvaartdienst, kunnen wij adequaat inspelen op uw persoonlijke behoeften, die in  deze gesprekken naar voren komen. Met onze persoonlijke aandacht beogen wij laagdrempelig te zijn, zodat u weet dat wij voor u klaar staan.

Betrokken
De manier van afscheid nemen na het overlijden van een dierbare is belangrijk bij het verwerken van een verlies. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan het actief betrokken zijn bij de voorbereidingen en rituelen rond het afscheid. Wij helpen u daarbij door naar u te luisteren, met u mee te denken, te adviseren en het organiseren van het door u gewenste afscheid.

Meer informatie over de uitvaart?

Een belangrijk onderdeel van het rouwproces is het afscheid kunnen en willen nemen van een dierbare op een menselijke en respectvolle wijze. Hartegroet Uitvaartverzorging helpt u en nabestaanden op een professionele en persoonlijke wijze bij het voorbereiden en uitvoeren van een passende uitvaart. Ongeacht waar u bent verzekerd.

24/7 bereikbaar